Medicinski blog

Blog o bolestima, prevenciji, zdravstvu i etici.

Detaljan opis uzroka, simptomatologije, metoda dijagnostikovanja i terapije pojedinačnih bolesti

Saveti za prevenciju

Zdravstveni sistem države Srbije

Lični stavovi o etičkim dilemama