Kako odrediti plodne dane bez lekarske pomoći

edf

Bez obzira da li planirate proširenje porodice ili želite da izbegnete neželjenu trudnoću, treba znati da samostalno odredite koji su dani svakog meseca kada potencijalno trudnoća može da se dogodi. Ovaj tekst će vam pomoći u tome.

Poznato je da žena ne može ostati u drugom stanju bilo kog dana, već tačno određenog dana, koji nastupa samo jednom u toku jednog meseca. Tokom plodnog dana folikul jajne ćelije se izbacuje iz jajnika u prostor jajovoda, i na tom mestu je jajna ćelija dostupna za eventualni prodor spermatozoida.

S obzirom da u ovom području jajna ćelija može da preživi samo 24 sata, postavlja se pitanje zašto plodnih dana ima više u toku jednog meseca, a ne samo jedan. Naime, spermatozoidi su izdržljiviji od jajne ćelije, i mogu u prostoru materice i jajovoda preživeti do 72 sata, odnosno cela tri dana. Ukoliko spermatozoidi uđu u materičnu šupljinu dva dana pre plodnog dana, oni mogu opstati do izlaska jajne ćelije i biti spremni za oplodnju.
 
Plodni dan i ostali datumi kada seksualni odnos može dovesti do trudnoće mogu se u kućnim uslovima odrediti na sledeće načine:
  • Izračunavanje plodnih dana
  • Merenje bazalne temperature
  • Ispitivanje cervikalne sluzi


Izračunavanje plodnih dana
Plodni dan predstavlja samo jedan dan u jednom ciklusu. Međutim, uzevši u obzir dužinu života spermatozoida i jajne ćelije, rizični dani za nastanak trudnoće takođe su tri dana pre i jedan dan posle plodnog dana. Ako uračunamo sve navedene dane, radi lakše evidencije, u plodne dane ubrajamo pet dana tokom jednog menstrualnog ciklusa.
 
Ciklus je vremenski period od prvog dana jedne menstruacije do prvog dana druge menstruacije. Dakle, prvi dan menstrualnog ciklusa je dan početka menstruacije, a poslednji dan ciklusa je dan pre početka sledeće menstruacije.
 
Plodni dan pada tačno 14 dana pre završetka ciklusa. Na primer, ako je trajanje jednog ciklusa 27 dana, plodni dan je 13. dan ciklusa.
 
Od broja dana trajanja ciklusa oduzme se 14, i na taj način dobije se plodni dan, a u obzir se uzmu i tri dana pre, i jedan dan posle.
 
Na primer, ako ciklus traje 27 dana, plodni dan je 13. dan ciklusa, a kritični dani su 10, 11, 12. i 14. dan ciklusa.
 
A onda pogledate u kalendar. Možete i da brojite olovkom, dan po dan. Ako je prvi dan ciklusa, na primer, 5. jul, plodni dani su od 14. jula do 19. jula.

Ukoliko su vam ciklusi uvek istog trajanja, evo kako možete izračunati plodne dane:

Od broja dana trajanja ciklusa oduzme se 14, i na taj način dobije se plodni dan, a u obzir se uzmu i tri dana pre, i jedan dan posle.

Na primer, ako ciklus traje 27 dana, plodni dan je 13. dan ciklusa, a rizični dani su 10, 11, 12. i 14. dan ciklusa.

A onda pogledate u kalendar. Možete i da brojite olovkom, dan po dan. Ako je prvi dan ciklusa, na primer, 5. jul, plodni dani su od 14. jula do 19. jula.

Ukoliko vaši ciklusi različito traju, i dalje možete izračunati vremenski okvir u kom se sigurno nalaze plodni dani, evo i kako:

Potrebno je da upisujete datum početka svake menstruacije bar u prethodnih godinu dana pre trenutka kada hoćete da izračunate plodne dane. Onda uporedite cikluse i odredite koji je najkraće trajao, a koji je najduže trajao. Primenite gore navedeni metod za najkraći ciklus i isto tako za najduži ciklus, i uzmite u obzir sve dobijene dane, kao i sve dane između njih. Najbolje je da nabavite jedan džepni kalendar, i koristite isključivo u ovu svrhu.
 
Na primer, najkraći ciklus u poslednjih godinu dana je trajao 25 dana, a najduži 31 dan. Za ciklus koji traje 25 dana plodni dani su od 8. do 12. dana, a za ciklus koji traje 31 dan plodni dani su od 14. do 18. dana. Dakle, radi sigurnosti, u obzir treba uzeti sve dane od 8. do 18. dana.
 
Primenjeno na realne datume, ako je prvi dan poslednje menstruacije 5. jul, 8. dan ciklusa je 12. jul, a 18. dan ciklusa je 22. jul. Znači, u ovom slučaju malo više dana, zato što se ne zna koliko će tačno trajati nastupajući ciklus, u obzir se uzimaju svi datumi od 12. jula zaključno sa 22. julom.
 
Može se ispostaviti da je ovakav način računanja pogrešan u slučaju da je baš taj ciklus drugačijeg trajanja, kraći ili duži, od ciklusa na koje ste primenjivali računicu.
 
Merenje bazalne temperature
Dokazano je da je telesna temperatura odmah po završetku plodnog dana viša za 0,2-0,7°C nego ostalih dana u ciklusu. Razlika ne iznosi čak ni ceo stepen, te se ovaj metod sastoji u merenju telesne temperature svakog dana, ujutro odmah posle buđenja, tokom dužeg vremenskog perioda, kako bi se ovako sitna razlika uočila. Plodnim danima treba smatrati dva dana pre očekivanog povećanja temperature.
 
Ispitivanje cervikalne sluzi
Drugačije se naziva metodom po Bilingsu (Bilings), a izvodi se na sledeći način: ukoliko želite da proverite da li vam je trenutno plodni dan, potrebno je da sami uzorkujete malu količinu cervikalne sluzi iz unutrašnjosti vagine i proverite njenu konzistenciju. Ukoliko je gusta, lepljiva, beličaste boje, onda verovatno taj dan nije plodni, dok vodenasta, providna govori u prilog potencijalno visokoj plodnosti tog dana.
 

Svi ovi metodi su pouzdani, a greške su moguće utoliko što zavise od tačnosti prilikom računanja i sposobnosti procenjivanja osobe koja ih samostalno izvodi. Stoga je potrebno da pratite promene na vašem telu i vodite urednu evidenciju, i vremenom ćete uvežbati. Tada možete biti sigurni da vas ovi načini neće izneveriti.

dr Marija Urošević

Literatura:

  1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: day specific estimates from a prospective study. BMJ. 2000 Nov 18; 321(7271): 1259–1262.
  2. Su H-W, Yi Y-C, Cheng C-M. Detection of ovulation, a review of currently available methods. Bioeng Transl Med. 2017 Sep; 2(3): 238–246.
  3. Attar E, Gokdemirel S, Serdaroglu H. et al. Natural contraception using the Billings ovulation method. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2002 Jun;7(2):96-9.

Fotografija preuzeta sa: www.pinterest.com

About Marija Urošević 14 Articles
Klinički lekar u Specijalnoj bolnici za interne bolesti Mladenovac. Specijalizant interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,11. Autor tri naučnoistraživačka rada, izlaganih na nacionalnim i međunarodnim kongresima; jedan rad objavljen u časopisu "Medicinski podmladak". Udata, majka dvoje dece.

Be the first to comment

Leave a Reply